Kontakt : ZTE Radom - Transport ciężki, ponadnormatywny, wielkogabarytowy, nadgabarytowy i ponadgabarytowy

Kontakt : ZTE Radom - Transport ciężki, ponadnormatywny, wielkogabarytowy, nadgabarytowy i ponadgabarytowy

Kontakt
Praca

Zatrudnimy kierowców posiadających kategorię prawa jazdy minimum C+E, doświadczenie w przewozach międzynarodowych i doświadczenie w kierowaniu ciągnikami siodłowymi z naczepami, z dobrą znajomością topografii całej Europy.

Konieczne jest też posiadanie karty kierowcy do tachografów cyfrowych i aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, tj. legalna umowa o pracę, przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców, odprowadzanie składek ZUS od każdej zarobionej złotówki (co ma istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalno - rentowych oraz wynagrodzenia urlopowego i chorobowego), ponadto wypłacamy należności za krajowe i zagraniczne podróże służbowe a także zapewniamy szeroki pakiet świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych świadczeń wynikających z kodeksu pracy, np. dopłaty do wypoczynku i leczenia dla całej rodziny pracownika, zapomogi losowe, świadczenia z dziedziny bhp, szkolenia, badania lekarskie, szczepienia, Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego itp.

KONTAKT: KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

ZTE RADOM SP. Z O.O.

ul. Toruńska 7

26-600 Radom

telefon 600041252 lub (48) 3411235

Czytaj więcej:

Centrala

ZTE RADOM Sp. z o.o.
ul. Toruńska 7
26-600 RADOM

tel. 048/ 34 11 200
fax 048/ 34 11 300

e-mail zte@zte.com.pl

EU VAT Nr: PL 9482200296
REGON: 672716063
Kapitał Spółki 4.275.000 PLN
KRS Nr.  0000009241
Sąd Rejonowy Warszawa

więcej

copyright © 2011 www.zteradom.pl

nasz adres: ul. Toruńska 7, 26-600 Radom
tel: 48 34 11 200